Pers

De Big Brother Awards in Vlaanderen

De Big Brother Awards worden jaarlijks uitgereikt aan een persoon, bedrijf, overheidsinstelling of voorstel dat persoonlijke privacy schendt. De prijs ontleent zijn naam aan de totalitaire leider Big Brother uit het boek 1984 van George Orwell.

In Vlaanderen worden de Big Brother Awards uitgereikt door de Liga voor mensenrechten i.s.m. enkele partners actief in het ‘privacyveld’. Zowel het brede publiek als een professionele jury buigen zich over een shortlist van genomineerden aangedragen door de organisatoren.

Voorafgaand aan de uitreiking van awards vinden er debatten plaats waar de nominaties stevig bediscussieerd worden. Tijdens deze 'privacysalons' worden zowel een voor- als tegenstander aan het woord gelaten onder leiding van een moderator.

De Liga voor Mensenrechten

Mensenrechten behoren tot de basis van onze vrije en democratische samenleving. Het is onze missie om schendingen van mensenrechten in België te voorkomen en aan te klagen.

Hiertoe vergroten we het draagvlak voor mensenrechten (informeren, sensibiliseren en maatschappelijk engageren), inspireren en bekritiseren we het beleid van de Belgische overheden en vechten we mensenrechtenschendingen in België juridisch aan. Dit doen we binnen vier kernthema’s: detentie, privacy, vrijheid & veiligheid en discriminatie.

Waarom BBA’s?

Privacy is een fundamenteel mensenrecht dat vandaag meer dan eens met de voeten getreden wordt en vaak, al dan niet vrijwillig, te grabbel wordt gegooid. Vanuit onze missie vinden we het als Liga voor Mensenrechten een absolute prioriteit om dit thema meer in de spotlights te plaatsen.

Thema: The devil is in the default

The devil is in the default - Standaardinstellingen: Moeten we ons daar zorgen over maken? Het is immers o zo eenvoudig om bij die optie ‘akkoord’ aan te vinken. Wat blijkt nu? Apps, besturingssystemen, zoekmachines, smartphones, allerhande betaaltools, … gebruiken, of eerder misbruiken, standaardinstellingen om tal van informatie van ons als gebruiker te verzamelen, te delen en te bewaren.

Onze privacy moet steevast wijken voor het (commerciële) belang van deze organisaties. De vraag is echter wat we kenbaar willen maken, hoe, en aan wie.

Op de BBA editie van 2015 gaf het publiek reeds aan dat ze zich zorgen maakt over de data die via de gulzige apps verzameld worden. Met de Big Brother Award editie 2016 willen we verder ingaan op dit thema en iedereen bewust maken van de gevaren van het “eenvoudig” accepteren van de standaard instellingen.

Genomineerden en partners

Facebook 007: spionage op zijn best
Genomineerd door EDRi

Facebook volgt je waar je ook gaat, ingelogd of niet, via de eigen pagina’s maar ook via ‘like’ buttons op andere sites, en via andere apps zoals WhatsApp. Big Brother²! Daarnaast blijk je voor het aanpassen van je standaardinstellingen een expert te moeten zijn; het vereist onmogelijk veel tijd en kennis.

 

Horen, zien en zwijgen over strafonderzoeken?
Genomineerd door de Vlaamse Vereniging van Journalisten

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft al herhaaldelijk beslist dat pers en publiek kennis moeten kunnen nemen van (belangrijke) strafonderzoeken, toch wil men in België het doorgeven van informatie over een strafonderzoek zelfs strenger bestraffen. Wordt burgerlijke onwetendheid de standaard?

 

No cash, no privacy?
Genomineerd door Datapanik

Cash wordt meer en meer uitgebannen, zonder dat daar anonieme alternatieven voor in de plaats komen. Met het verdwijnen van biljetten en munten, verdwijnt ook onze privacy en krijgen banken – en straks ook bedrijven en overheden - toegang tot onze hele levenswandel.

 

De dataretentiewet 2.0
Genomineerd door Progress Lawyers Network

Sinds 4 mei 2016 is er een nieuwe dataretentiewet. Providers en telecommaatschappijen zijn voortaan verplicht al onze communicatiegegevens te bewaren voor het geval het gerecht of de staatsveiligheid erom vragen. Vorig jaar heeft het grondwettelijk hof een gelijkaardige wet echter vernietigd. De huidige wet zet nog steeds onze persoonlijke communicatie op de tocht, en maakt van iedere burger een verdachte.

Praktisch

De jury- en publieksprijs van de Big Brother Awards 2016 worden uitgereikt op donderdag 6 oktober in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg, TOPzaal in Brussel. De deuren openen om 19:00 uur.

Voor meer info:

09/223 07 38 (Greet Van Dael)
info@bigbrotherawards.be
https://bigbrotherawards.be
Logo's